Công đoàn ngành Giáo dục ký quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố giai đoạn 2013- 2018

Lượt xem:


GD

Sáng ngày 10/2/2015, Công đoàn ngành Giáo dục ký quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động 14 huyện, thành phố giai đoạn 2013- 2018. Đến dự và phát biểu tại hội nghị có ông Đoàn Dụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, bà Ngô Thị Kim Ngọc – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố nhằm tạo hành lang pháp lý để Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành; đảm bảo hoạt động của Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố gắn với địa phương, mang tính ngành nghề sâu sắc; hạn chế sự chồng chéo trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động tại cơ sở.

Quy chế bao gồm ba chương, 11 điều quy định khá cụ thể các chuyên đề hoạt động Công đoàn như: Công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra; công tác báo cáo, thống kê… định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai hoạt động.

Quang Tuyến