Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Lượt xem:

Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 24/02/2017 về việc  Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017 [...]
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Lượt xem:

Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017 [...]
Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Lượt xem:

Kế hoạch số 646/KH-SGDĐT ngày 12/9/2016  thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 [...]
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Lượt xem:

Quyết định số 3642/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 [...]
Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

Lượt xem:

KH Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016 [...]
Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Lượt xem:

Công văn số 590/CTr-SGDĐT-ĐTN ngày 17/9/2015 về việc Ban hành Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016 [...]
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 587/KH-SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 về Thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 [...]
Kế hoạch công tác năm học 2015-2016

Kế hoạch công tác năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 578/KH-SGDĐT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Quyết định Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016

Lượt xem:

Quyết định số 997/QĐ-SGDĐT ngày 03/9/2015 về việc Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016 [...]
Kế hoạch Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc

Kế hoạch Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc

Lượt xem:

Kế hoạch số 157/KH-SGDĐT Về việc Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc [...]
Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Lượt xem:

Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2015 về việc Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ [...]
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015 [...]
Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1579/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015 [...]
Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 399/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 15/9/2014 Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015 [...]
Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Lượt xem:

Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 15/9/2014 về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2014-2015 [...]
Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Kế hoạch số 410/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2014 Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015 [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

Lượt xem:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015 [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015 [...]
Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Lượt xem:

Kế hoạch số 300/KHLN – SGDĐT, CNVTQNI ngày 15/7/2014 Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020 [...]
Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Quyết định Chủ tịch số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi [...]
Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1008/SGDĐT-GDTH ngày 09/7/2014 về việc Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015 [...]
Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 946/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2014 về việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015 [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 274/KH-SGDĐT-GDMN về việc triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016 [...]
Trang 1 / 212 »